Pickesjön

Pickesjön som ligger i Borås arrenderas av FoF Älgen. Naturen runt denna klarvattensjö påminner om naturen på mer nordliga breddgrader.

Vi planterar kontinuerligt in Regnbåge i varierande storlek. Vi erbjuder allmänheten det enda ÅRET-RUNT-FISKET efter Regnbåge i Borås med omnejd.

Dagkort kostar 100:- per person oavsett ålder.
Dagkortet gäller kl. 00:00-24:00 aktuell dag.
Man får fiska med endast ett fiskespö samtidigt per dagkort.
6 st angeldon/ismetespön per dagkort gäller vid isfiske.
Tre st regnbågar får tas upp per dagkort.

Det finns även ett mindre bestånd av karp. Karp får inte tas upp utan skall omedelbart återutsättas. Speciella karpfiskekort finns att köpa på Wollmars sportfiske.

Du får fiska med flytring men ej med båt.
Dagkortet är personligt och får således ej överlåtas på annan person.

Dagkort köper du hos:
Statoil, Kasernvägen
Wildland, Knalleland
Wollmars, Källbäcksrydsgatan
Ifiske, https://www.ifiske.se

Tänk på att vårda naturen omkring sjön. Var snäll och plocka med dig det skräp som blir efter dig vid grillning etc. Grilla endast på iordningställda grillplatser.

Sjön bevakas dagligen av Länsstyrelsens utbildade fisketillsyningsmän. Allmänt åtal gäller alltid för alla brott mot fiskebestämmelserna enligt fiskelagen.