Halvårsrapport i Specimentävlingen

2023-06-27

Halva året har gått och det har hänt en del i toppen sedan senaste uppdateringen. Claes har nu har tagit över förstaplatsen från Peter efter att han har anmält ett antal metade fiskar i diverse olika arter. Nu stundar sommarfisket så hoppas att det fortsätter att komma in rapporter från era fångade abborrar, gösar osv.

Aktuell ställning
1, Claes Törborn 165p
2, Peter Larsson 85p
3, Michael Magnusson 15p
4, Lars Lindqvist 5p

Publicerad av: Claes Törborn, 2023-06-27 [20:45]